Szkic SCP-PL-076
ocena: 0+x
ff_uvb763_f.jpg

Jednostka, z której do 20██ r. rzekomo nadawał SCP-PL-076.

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-076

Klasa podmiotu: Keter

Specjalne Czynności Przechowawcze: Ze względu na swoją naturę SCP-PL-076 nie jest możliwy do przechwycenia ani przechowywania. Celem wychwycenia transmisji głosowych (SCP-PL-076-B) SCP-PL-076 powinien znajdować się pod ciągłym nasłuchem wyznaczonych jednostek Fundacji znajdujących się na terenie Federacji Rosyjskiej. Zabrania się słuchania SCP-PL-076 przez dłużej niż ██ minuty w ciągu 24 godzin personelowi klasy C i wyższej; nasłuchiwacze powinni się zmieniać co ██ minut. Eksperymenty z wydłużonym czasem nasłuchu przez personel klasy D zostały zawieszone. (Patrz: Incydent SCP-PL-076-01)

Opis: SCP-PL-076 to nadawany na terenie Rosji sygnał krótkofalowy o częstotliwości 46██ kHz.

Początek nadawania sygnału datuje się na pierwsze lata zimnej wojny. Przez długi czas źródło SCP-PL-076 pozostawało nieznane; w 20██ r. dwójka krótkofalowców metodą triangulacji ustaliła, że nadajnik znajduje się w [USUNIĘTO] na terenie obwodu [USUNIĘTO] Federacji Rosyjskiej. [USUNIĘTO] miesięcy później, po udaniu się na miejsce, obaj udali się na miejsce celem bliższego zbadania zjawiska. Na miejscu zastali opuszczoną bazę wojskową. Po sprawdzeniu okazało się, że baza ta nie figuruje na żadnej z przechwyconych tajnych map z czasów ZSRR. Gdy weszli do środka doszli do wniosku, że jest ona opuszczona od kilku dziesięcioleci; miejsce wyglądało, jakby personel opuścił je w wyraźnym pośpiechu. Na miejscu odnaleziono jedynie datowany na 19██ rok zeszyt zdający się zawierać zapisy niektórych transmisji. Niestety, ze względu na stopień jego zniszczenia rekonstrukcja danych okazała się niemożliwa. Gdy po opuszczeniu [USUNIĘTO] badacze włączyli sprzęt triangulacyjny jeszcze raz, okazało się, że miejsce nadawania zostało przesunięte o █ tys. km na północny wschód, a pasmo nadawania zmieniło się na 7███ kHz. Próby dokładnego namierzenia nowego źródła sygnału zakończyły się porażką.

W fazie pasywnej (oznaczonej jako SCP-PL-076-A) SCP-PL-076 nadaje monotonny, powtarzający się ok. ██ razy na minutę, przypominający syrenę okrętową odgłos. Posiada on właściwości memetyczne; w wypadku zbyt długiego (przekraczającego ███ sekund) nasłuchu SCP-PL-076-A zaczyna wywoływać u słuchacza stany lękowe, przekonanie o czyhającym na niego zagrożeniu oraz nieprzyjemne halucynacje. Siła efektu wydaje się być odwrotnie proporcjonalna do natężenia światła w pomieszczeniu, w którym odbywa się nasłuch. Jeśli czas spędzony na słuchaniu SCP-PL-076-A przekroczy ██ minut, słuchający go człowiek zaczyna wykazywać objawy paranoidalne, podwyższony poziom agresji oraz skutki chronicznego wyczerpania. słuchacz będzie starał się za wszelką cenę uciec od źródła podmiotu. W 1█% przypadków badacze popełniali samobójstwo w ciągu █ godzin.

W nieregularnych odstępach czasu SCP-PL-076 przechodzi w fazę aktywną, określaną dalej jako SCP-PL-076-B; rozpoczyna wtedy nadawanie audycji głosowej. Określenie czasu następnej audycji jest niemożliwe.

W trakcie audycji głosowej podawane są niezrozumiane jak dotąd przez badaczy, zaszyfrowane wiadomości wygłaszane przez niezidentyfikowany, męski głos. Język audycji nie jest znany; lingwiści określili go jako należący do rodziny języków wschodniosłowiańskich, ale z całą stanowczością wykluczyli, aby był to rosyjski. Wszelkie przeprowadzone do tej próby złamania szyfru skończyły się niepowodzeniem. Wiadomości składają się z powtarzanego dwukrotnie ciągu głosek i cyfr (będących prawdopodobnie znakiem wywoławczym stacji odbiorczej) oraz powtórzonego dwukrotnie ciągu pozornie przypadkowych ciągów oznaczeń cyfr i głosek.

W następstwie przejścia SCP-PL-076 w fazę aktywną w ciągu ██ godzin od transmisji w niemożliwym do przewidzenia miejscu świata dochodzi do anomalnego wydarzenia (SCP-PL-076-C), które w niewyjaśniony sposób dotyka lokalną ludność; w ██% przypadków wydarzenie jest natury memetycznej i wywołuje efekty zbliżone do tych, które są wywołane przez zbyt długi nasłuch SCP-PL-076-A. Ze względu na masowość SCP-PL-076-C ludność ogarnia masowa przemoc, histeria i fala samobójstw. Każde (jedyny wyjątek w historii został opisany w raporcie Incydent SCP-PL-076-02) wystąpienie SCP-PL-076-C skutkuje śmiercią wszystkich mieszkańców dotkniętego obszaru. ██ przypadków wystąpienia SCP-076-C odnotowano na terenie kontynentów amerykańskich, ██ na terenie Azji (w tym █ na Syberii). W przypadkach, w których wykluczono oddziaływanie memetyczne, ludność ogarniała fala nieszczęśliwych, zawsze śmiertelnych wypadków. Podobnie jak w poprzednim wariancie SCP-PL-076-C wykazuje się stuprocentową śmiertelnością.

Przykłady transmisji głosowych i ich następstw

Dla ułatwienia transmisje przetranskrybowano cyrylicą.

██ listopada 19██, godz. █
SCP-PL-076:███-██, ███-██. 16 010 ПAШA 02 04 21 37. 16 010 ПAШA 02 04 21 37.
Skutek: 4 godziny i 29 minut po nadaniu transmisji w osadzie [USUNIĘTO] w północnej Gujanie doszło do zbiorowego samobójstwa członków [USUNIĘTO] pod przewodnictwem Jima █████. [DANE USUNIĘTO] ludzi poniosło śmierć po zażyciu trucizny pod postacią [USUNIĘTO], [USUNIĘTO] oraz tabletek [DANE USUNIĘTO]. Na miejscu znaleziono kasetę, na której nagrane zostało ostatnie ██ minut życia członków [USUNIĘTO].

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License