Tłumaczenie 939

Identyfikator podmiotu: SCP-939

Klasa podmiotu: Keter

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-939-1, -3, -19, -53, -89, -96, -98, -99, oraz -109 mają być przechowywane w Celach 1163-A lub 1163-B, komorach przechowawczych o wymiarach 10 m x 10 m x 3 m, znajdujących się na terenie Wzmocnionej Bio-Przechowalni Strefy-14. Obie cele mają kontrolowane środowisko i znajdują się w stanie podciśnienia. Ściany mają być wykonane ze wzmocnionego betonu. Dostęp do cel jest możliwy tylko przez zewnętrzną komorę odkażającą i wewnętrzne, gazoszczelne, stalowe drzwi bezpieczeństwa. Okienka obserwacyjne mają być wykonane z laminowanego szkła balistycznego o grubości 10 cm, chronionego dodatkowo przez siatkę, podłączoną do prądu o napięciu 100kV. Wilgotność ma być utrzymywana na poziomie 100%, a temperatura ma wynosić 16° C. Wszystkie osobniki mają być pod stalą obserwacją przez kamery termowizyjne. Dostęp do SCP-939, ich komory przechowawczej, lub stanowiska obserwacyjnego wymaga autoryzacji poziomu czwartego.

SCP-939-101 jest poćwiartowany i przechowywany w Kriogenicznych Zbiornikach Zachowawczych, od 939-101A do 939-101M, znajdujących się na terenie Bio-Badawczej Strefy-12. Dostęp do SCP-939-101 wymaga autoryzacji od co najmniej dwóch członków personelu poziomu trzeciego, z których jeden musi być obecny podczas wszystkich testów i badań. Możliwy jest dostęp do tylko jednego (1) zbiornika w danej chwili. Temperatura tkanek SCP-939-101 ma być monitorowana podczas przebywania poza zbiornikiem kriogenicznym i jeżeli temperatura przekroczy 10° C tkanka ma powrócić do zbiornika, zaś testy muszą być wstrzymane na czas minimum siedemdziesięciu dwóch (72) godzin. Nawet jeśli temperatura przekroczy 10° C, badania nad SCP-939-101 mogą być kontynuowane, tak długo jak spazmy i błagania o wypuszczenie mogą być tolerowane.

Cele Przechowawcze powinny być czyszczone co dwa tygodnie. W trakcie czyszczenia, osobniki SCP-939 mają być przeniesione do sąsiedniej celi. W tym czasie, drzwi i okienka obserwacyjne mają zostać sprawdzone pod kątem uszkodzeń i naprawione, bądź, jeżeli zajdzie taka potrzeba, wymienione.

Głębokie uśpienie wszystkich instancji SCP-939 jest wymagane przed jakąkolwiek interakcją, wliczając transfer pomiędzy celami oraz eksperymenty. Szczegóły dotyczące transferu i eksperymentowania w Dokumencie #939-TE4

Kombinezon HAZMAT kategorii C ma być noszony podczas jakiejkolwiek interakcji z SCP-939 oraz w miejscach o których wiadomo, że instancje SCP-939 w nich przebywały. Następująca potem standardowa procedura odkażająca ma być obserwowana przez cały zaangażowany personel, celem upewnienia się że nie doszło do rozprzestrzenienia się preparatów amnezyjnych.

W świetle Incydentu ABCA14-939-3, cały personel, z wyłączeniem klasy-D, mający styczność z SCP-939 przez dowolny okres czasu, musi być wyposażony w dwa (2) wodoodporne czujniki pracy serca. Czujniki te mają być podłączone do bezprzewodowego systemu monitoringu, niezależnego od głównego systemu zasilania w placówce, zaopatrzonego w co najmniej jedno zapasowe źródło zasilania. Jeżeli oba czujniki dadzą prostą linię, albo w jakikolwiek sposób doznają usterki, noszącego należy uznać za zmarłego, personel poinstruowano do ignorowania wszelkich próby rozmowy, jednocześnie z natychmiastowym ogłoszeniem naruszenia przechowalni. Personel bezpieczeństwa odpowiadający na takie naruszenie, również jest zobowiązany do posiadania takich czujników pracy serca.

Dodatkowo, wszystkie żywe SCP-939 mają, w momencie schwytania, mieć wszczepione podskórne urządzenia lokalizujące.

Opis: SCP-939 to stałocieplne, stadne drapieżniki wykazujące zaniki organów, charakterystyczne dla organizmów troglobiontycznych. Skóra SCP-939 jest przezroczyście czerwona oraz posiada wysoką przepuszczalność wilgoci, zaś jej skład chemiczny jest zbliżony do hemoglobiny. SCP-939 mierzy średnio 2,2 metra wzrostu stojąc prosto i waży około 250 kilogramów, chociaż waga jest bardzo zmienna. Każda z czterech łap osobnika jest zakończona trzema szponiastymi palcami oraz czwartym, przeciwstawnym, wszystkie pokryte drobnymi włoskami wspomagającymi wspinanie. Głowy są podłużne, pozbawione oczu, czy nawet oczodołów oraz nie posiadają mózgoczaszki. Szczęki SCP-939 są wyposażone w czerwone, ledwo świecące kły, podobne do tych posiadanych przez gatunek Chauliodus, osiągające 6cm długości, otoczone ciepłoczułymi porami. Oczopodobne organy, wrażliwe na światło, biegną przez całą długość ich grzbietu pokrytego kolcami osiągającymi nawet 16 cm długości i prawdopodobnie są wrażliwe na zmiany w ciśnieniu i przepływie powietrza.

SCP-939 nie posiadają żadnych kluczowych organów; centralny i obwodowy układ nerwowy, system krążenia i układ pokarmowy, wszystkie są nieobecne. Układ oddechowy SCP-939 jest w stanie szczątkowym i nie pełni praktycznie żadnej roli, poza rozpylaniem AMN-C227 (zobacz: dokument poniżej). SCP-939 nie ma żadnej potrzeby by jeść, ani nie posiada żadnego sposobu na strawienie skonsumowanej tkanki. Przyswojona materia jest zazwyczaj zbierana w układzie oddechowym SCP-939 i jest zwracana w momencie w którym jej ilość zaczyna zakłócać jego działanie. Pomimo braku wielu istotnych organów, SCP-939 są zdolne wychowywać potomstwo. Patrz: Dodatek 10-16-1991.

Główną metodą wabienia ofiary jest imitowanie ludzkiej mowy, używając głosu poprzedniej ofiary, chociaż zaobserwowano imitacje innych gatunków oraz aktywne nocne polowania. Treści wypowiadane przez SC-939 są często silnie nacechowane strachem i rozpaczą; to czy SCP-939 zdaje sobie sprawę z ich znaczenia, czy tylko powtarza zasłyszane wcześniej frazy jest obecnie tematem badań. To w jaki sposób SCP-393 pozyskuje czyjś głos pozostaje tajemnicą; udokumentowano przypadki gdzie osobniki używały czyjegoś głosu mimo tego, iż nigdy go nie słyszały. Analiza głosu nie jest w stanie rozróżnić oryginalnego głosu od imitacji w wykonaniu SCP-939. Z tego powodu użycie systemów rozpoznających głos na terenie jakiejkolwiek placówki przechowującej SCP-939 jest zdecydowanie odradzane. Ofiara jest zazwyczaj zabijana pojedynczym ugryzieniem w szyję bądź twarzoczaszkę; siła ugryzienia została oszacowana na około 35 MPa.

SCP-939 wydycha śladowe ilości aerozolowanego preparatu amnezyjnego klasy C, oznaczonego jako AMN-C227. AMN-C227 powoduje tymczasową amnezję następczą, zakłócając funkcjonowanie pamięci przez cały czas kontaktu plus około trzydziestu (30) minut. Jest bezwonny, bezbarwny i pozbawiony smaku, zaś szacowane ECt50 wynosi 0.0015mg•min/m3. W dobrze wentylowanych pomieszczeniach lub na otwartym terenie, ryzyko przyjęcia dawki ECt50 jest o wiele mniejsze, jednak wciąż obecne. AMN-C227 przestaje być wykrywalne w krwioobiegu w sześćdziesiąt (60) minut od przyjęcia ostatniej dawki. Zgłaszane poczucia dezorientacji oraz umiarkowane halucynacje powiązane z tym środkiem są podobne do efektów działania licznych środków psychoaktywnych zażywanych czasem w celach rekreacyjnych.

Notka 03-23-1005: Ten raport zawiera morfologię alfa. Informację odnośnie morfologii beta znajdują się w [UTAJNIONO], Raporcie z Eksperymentu 914 i Raporcie Podsumowującym Akcję Mobilnej Grupy Operacyjnej NU-7 z ██-██-████.

Dodatek 11-14-1981: Nagranie z rozmów radiowych pomiędzy drużynami przejmującymi, podczas pierwszego kontaktu z SCP-939, jest dostępne tutaj.

Dodatek 04-11-1982: W związku ze skrajną awersją do silnego światła, SCP-939 zostało uznane za mało prawdopodobne do ucieczki. Standardowe fluorescencyjne oświetlenie korytarzy jest wystarczające aby powstrzymać SCP-939 przed opuszczeniem swojej zaciemnionej celi. Patrz: Dodatek 09-20-1991

Dodatek 10-03-1987: Wstępne badania nad MNA-C227 sugerują potencjalne wykorzystanie w charakterze ogólnego preparatu amnezyjnego. Metody masowej produkcji, jak również ewentualne skutki uboczne, są obecnie tematem badań w Bio-Przechowawczym i Badawczym Ośrodku-06.

Dodatek 12-03-1990: AMN-C227 został dopuszczony do użytku jako preparat amnezyjny klasy C. Przewidywana roczna produkcja na terenie Bio-Badawczej Strefy-12, przy użyciu tkanki SCP-939 wynosi ponad trzy (3) litry.

Dodatek 09-20-1991: Przechowanie dziewięciu (9) osobników SCP-939 zostało przerwane w wyniku wyrwy przebiegającej w scenariuszu "Cicha Noc" na terenie Bio-Przechowawczego i Badawczego Ośrodka-06. Pobliskie osiedla cywilne zostały ewakuowane pod pretekstem nadchodzącego sztormu. Drużyny przechowawcze zostały rozstawione w okolicy.

Dodatek 10-16-1991: [UTAJNIONO] W świetle tych wydarzeń, wszelka interakcja z SCP-939, od 8 września do 7 października na północnej półkuli, oraz od 6 marca do 4 kwietnia na południowej półkuli, jest surowo zakazana. [UTAJNIONO] Nie rozpoznano jeszcze żadnego męskiego osobnika SCP-939 [UTAJNIONO] zawiera preparat amnezyjny klasy B [UTAJNIONO].

Patrz: Reprodukcja SCP-939.

Dodatek 02-20-1992: Wszelkie wykorzystanie AMN-C227 jako preparatu amnezyjnego ma zostać natychmiast wstrzymane. Po więcej informacji, patrz: Raport z Incydentu AMN-C227-939.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License