SCP-PL-107
ocena: 0+x
301zubb.jpg

Początkowy fragment SCP-PL-107

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-107

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: Podmiot musi być patrolowany na odcinku kilometra licząc od drogi wojewódzkiej przez dwóch standardowo uzbrojonych strażników w mundurach straży leśnej. W odległości 2 [m] od głównej drogi ustawiono znak "zakaz ruchu". Otworzenie szlabanu może zostać dokonane tylko za zgodą dwóch pracowników klasy 3. Każda cywil próbujący dostać się na teren obiektu musi zostać poinformowany o zakazie wstępu w związku ze ścisłą ochroną drzewostanu. W przypadku wyjątkowej niesubordynacja osobę należy potraktować paralizatorem i oddać w ręce policji.

Opis: SCP-PL-107 został znaleziony w lesie sosnowym na terenie województwa dolnośląskiego przy drodze wojewódzkiej nr ███. Szerokość podmiotu wynosi 16 [m]. Na zdjęciach satelitarnych długość obiektu wynosi cztery tysiące trzysta siedemnaście (4317) [m]. Dotychczas przeprowadzone badania wskazują na inne rozmiar podmiotu.

Ścieżka pośrodku ma szerokość 6 [m] i wykonana jest z ubitego piasku i żwiru. Dobry stan nawierzchni wskazuje na bardzo rzadkie użytkowanie lub jego brak. Obszar między drogą a ścianami lasu ma szerokość 5 [m] i pokrywa go trawa osiągająca nawet metr wysokości. Zanotowano zwiększoną ilość stanowisk rzadko występujących gatunków roślinności leśnej. Drzewa osiągają wysokość 30 [m].

W odległości 20 [m] od drogi głównej znajduje się prostopadły zjazd w prawo na drogę leśną kończącą się 30 [m] dalej ślepym zaułkiem. W odległości 100 [m] stoi żelazny szlaban. 4317 [m] od początku ścieżki na prawym pasie trawy udokumentowano istnienie SCP-PL-107-1. SCP-PL-107-1 przypomina wieżę strażniczą wykonaną z żelbetonu o wysokości 25 [m] i szerokości u podstawy wynoszącej 5 [m]. Wejście do obiektu wymaga dostarczenia zewnętrznej drabiny o długości co najmniej 20 [m]. Na podstawie wyglądu jej pochodzenie ustalono na lata 30. XX wieku. po przekroczeniu dystansu 7 [km] dochodzi do zapętlenia wyglądu lasu w odstępach 2 [km]. Stan ten trwa aż do 16 [km], kiedy długość powielanego obszaru zwęża się do 500 [m]. W odległości 25 [km] od wejścia dystans powtórzenia wynosi 10 [m]. Powyżej 26 [km] zaobserwowano brak Słońca i chmur niezależnie od panującej na zewnątrz obiektu pogody i pory dnia. Pomimo braku naturalnego źródła światła oświetlenie nieba i terenu jest takie samo jak w południe, a cienie skierowane są w kierunku północnym. Po przebyciu 36 [km] powielanie się obszaru występuje co 1 [m]. Na dystansie 43 [km] wszelkie ciała fizyczne znajdujące się na terenie SCP-PL-107 przestają wytwarzać cień. Po przejściu 56 [km] osoby biorące udział w ekspedycji widzą bezpośrednio przed i za sobą rząd własnych sobowtórów oddalonych od siebie o 1 [m] wykonujących dokładnie takie same ruchy jak pierwowzór. Ustalono, że liczba kopii jest nieskończona.

Cztery wyprawy napotkały SCP-PL-107-2 będący humanoidem o wysokości 3 [m] przybierający barwę czarną lub brązową. Osobowość podmiotu nie została ustalona.

Na zdjęciach satelitarnych obiektu zauważono kilka skrzyżowań podmiotu z miejscowymi leśnymi ścieżkami. Ekspedycje zaprzeczyły istnieniu takich miejsc. Wszelkie wyprawy badawcze mające na celu sprawdzenie możliwości wstępu do SCP-PL-107 przez boczne ściany drzew kończyły się wyjściem na drogę wojewódzką w odległości ponad dwudziestu (20) [m] od jedynego istniejącego wejścia.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License