SCP - 4153

Identyfikator podmiotu: SCP - 4153

Klasa podmiotu: euclid

Specjalne czynności przechowywacze : obiekt musi być przechowywany w pomieszczeniu o wymiarach 8x8x8 do której mogą wchodzić grupy sześciu-osobowej

Opis : SCP - 4153 to mała statuetka przypominająca małego kota prawdopodobnie została wykonana z granitu

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License