SCP-304

Klasyfikacje obiektu: euclid;
Wykonanie: Plastik.

Wymagania dot. przechowywania:

Obiekt należy umieścić w pomieszczeniu 2x2m ze ścianami chłonącymi promieniowanie alfa i beta. Pomieszczenie MUSI byś szczelne a jedyną drogą wejścia i wyjścia powinna byś śluza powietrzna. Personel który wchodzi do pomieszczenia musi mieć uprawnienia poziomu minimum 2 ale wymaga zgody opiekuna obiektu. Ze względu na delikatność bytu wymagany jest stały jego nadzór oraz obecność wykwalifikowanego konserwatora w pobliżu.

Opis obiektu:

Cechy charakterystyczne:
-Brak prawej gąsienicy;
-Brak jakichkolwiek oznaczeń czy napisów.

Obiekt to model czołgu T 34 w skali 1:35 firmy Italieri znaleziony w domu jednorodzinnym we wsi Niegowić nieopodal Krakowa w listopadzie 2015 roku. Obiekt wydziela z lufy strumień promieniowania alfa i beta o średnim natężeniu. Obiekt wykonuje drobne ruchy wieżą oraz działem i prawdopodobnie posiada pewien rodzaj świadomości. Strumień promieniowania nie jest jednolity i przypomina coś w rodzaju szyfru którego nie udało się rozwiązać. Badania wykazały, że czołg jest całkowicie pusty w środku co mocno utrudnia dalsze badania. Nie wiadomo czy podmiot może się przemieszczać, ale ślady w domu skąd pochodzi na to wskazują, lecz w ośrodku nie ruszył się z miejsca gdzie go położono. Brak zdjęć obiektu spowodowany jest faktem, iż wszelkie próby sfotografowania lub sfilmowania obiektu kończyły się zniszczeniem kliszy bądź sprzętu.

Niniejsza dokumentacja jest nie pełna ze względu na małą liczbę badań przeprowadzonych dotychczas i zostanie ona uzupełniona do dnia 31-05-2016 roku.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License