SCP-0210

Identyfikator podmiotu: SCP-0210

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze:

Wzbronione jest wchodzenie w kontakt wzrokowy oraz fizyczny z SCP-0210. Taka interakcja musi być pod nadzorem dwóch ochroniarzy i musi być zgłoszona do Dr.#####.

SCP-0210 jest przechowywany w klatce 6m x 7m. Grubość ściany nie może wynosić mniej niż 25cm. Ściana ta jest wykonana ze stali damaceńskiej.
Co roku wymagana jest produkcja nowej przechowalni, ponieważ podmiot ten w ciągu roku bije w ową klatkę dzięki czemu udaje się mu z niej wydostać.

Aby zwabić SCP-0210 potrzebna jest osoba w dowolnym wieku, ale owa osoba musi być w pełni zdrowa. Daną osobę spala się żywcem po czym ciało jej przywiązuje się do belki, która jest umieszczona w przechowalni. Osoba ta jest czymś w rodzaju ofiary.

Opis: SCP-0210 jest humanoidem o wzroście 3m. Jego ciało jest całe spalone. Głowa jest łysa, nie ma na niej nosa i uszu.
Nie widać jego tułowia, ponieważ jego kurtka, która jest spalona, stała się jego częścią ciała.
SCP-0210 ma zdolności anomalne, gdy wejdzie się z nim w kontakt wzrokowy scp oślepia osobę i osoba ta dostaje silnych drgawek. Można owe drgawki przeżyć lecz traci się wzrok nie odwracalnie. Zaś kontakt fizyczny np. gdy scp-0210 dotyka jakąkolwiek osobę umiera poprzez spalenie. Wszystko czego dotknie jest spalene.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License