SCP-914

SCP-914 to maszyna zmieniająca przedmioty. Maszyna ma 5 opcji : bardzo źle, źle, 1:1, dobrze, bardzo dobrze.
Opcja bardzo źle rozmontowuje lub niszczy przedmiot. Opcja źle rozmontowuje przedmiot. Opcja 1:1 daje podobny przedmiot, o innym wyglądzie, czasami o innych właściwościach. Opcje dobrze i bardzo dobrze ulepszają przedmiot. Opcja dobrze zwykle ulepsza przedmiot bez skutków ubocznych, podczas gdy opcja bardzo dobrze może ulepszyć przedmiot lepiej niż przy opcji dobrze, lecz mogą wystąpić skutki uboczne.
Możliwe rezultaty:
Substrat: Baterie
Ustawienie: bardzo źle, źle
Produkt: Szczątki

Substrat: Baterie
Ustawienie: 1:1
Produkt: 18-woltowa bateria.

Substrat: Baterie
Ustawienie: dobrze, bardzo dobrze
Produkt: Dziwna bateria

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License