Sandbox Fidoze

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-XXX

Klasa podmiotu: Bezpieczny

Specjalne Czynności Przechowawcze: Obiekt musi być przechowywany w pokoju z odpowiednią wilgotnością, aby mapa pozostała nie naruszona. Dodatkowe czynności przechowawcze nie są wymagane.

Opis: SCP-PL-XXX to mapa świata o wymiarach 1 x 0.5 [m] znaleziona w skrzyni przez Dr. ███████████ w dniu ██/██/████ w opuszczonej już posiadłości na terenie Polski. Dotychczas nie wiadomo kto był właścicielem posiadłości oraz mapy. Została naszkicowana na pergaminie w XVII w. Nie zaznaczono na niej krain geograficznych, ukształtowania terenu oraz miast. W lewym dolnym rogu znajduje się róża wiatrów, oraz skala mapy wynosząca 1:100000000, natomiast w prawym widnieje rok stworzenia. Autor pozostaje nie znany. W skrzyni znaleziono również SCP-PL-XXX-1, będący drewnianą figurką o kształcie człowieka na okrągłej podstawie o średnicy 2 [cm], wysokość całej figurki to 5 [cm].

Podmiot nie wykazuje żadnych anomalnych właściwości dopóki nie zostanie na nim umieszczony SCP-PL-XXX-1 natomiast SCP-PL-XXX-1 zmienia swój wygląd po kontakcie z ludzką ręką. Po kontakcie fizycznym figurka manifestuje na swojej powierzchni miniaturowe ubrania będące identyczne do osoby, która nawiązała kontakt fizyczny. Natychmiast po zetknięciu SCP-PL-XXX z SCP-PL-XXX-1 następuje ukazanie położenia użytkownika poprzez pojawiającą się czarną kropkę atramentu, następnie odbywa się przemieszczenie użytkownika do miejsca na Ziemi odpowiadającego położeniu SCP-PL-XXX-1 na mapie. Dotknięcie SCP-PL-XXX za pomocą palca i przytrzymanie go w ten sposób przez trzy sekundy spowoduje pokazanie dotkniętego obszaru w trzykrotnym przybliżeniu, natomiast gdy palec testera przestanie przylegać do SCP-PL-XXX to przywraca on swoją naturalną skalę i obszar który ukazuje.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License