Sandbox dwojga.
ocena: 0+x
1h47yw.jpg

SCP-PL-146 Podczas I etapu manifestacji.

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-146

Klasa podmiotu: Bezpieczne Euclid

Specjalne czynności przechowawcze: SCP-PL-146 umieszczono w Strefie Magazynowej ██ ze względu na potencjalną wartość obiektu i możliwość pozyskania z niego informacji istotnych dla Fundacji. Pomieszczenie przechowawcze podmiotu jest monitorowanym przez trzy kamery przemysłowe dźwiękoszczelnym pokojem o wymiarach 4[m] x 6[m] x 3[m] dodatkowo wyposażonym w metalowy stolik oraz krzesło. Obiekt umieszczono w szyfrowanej kodem: [████████], muzealnej gablocie wykonanej ze szkła pancernego, stanowiącą dodatkowe zabezpieczenie. Kod zmieniany jest co tydzień i znany tylko agentowi nadzorującemu. Sama gablota osadzona jest na mającym 1,5[m] piedestale wykonanym z betonu, który umieszczono w centrum pomieszczenia. Postument monitorowany jest przez dodatkową kamerę wyposażoną w czujnik drgań oraz mikrofon pojemnościowy elektretowy.
Dostęp wyłącznie dla personelu klasy C z uprawnieniami minimalnie 3. poziomu. Jakiekolwiek próby eksperymentowania z SCP-PL-146 bądź wchodzenia z nim w interakcję muszą być prowadzone przez dr Gawki w towarzystwie agenta nadzorującego przy asyście członków autoryzowanego personelu strażniczego a testy wykonywane wyłącznie przy pomocy pracowników klasy D.
Po każdej interakcji z obiektem, uczestnik eksperymentu musi zostać niezwłocznie przesłuchany w celu uzyskania informacji zdobytych podczas manifestacji a całe zdarzenie udokumentowane w postaci raportu.

Opis: Obiekt jest żeliwną monetą pochodzącą prawdopodobnie z okresu między 19██ a 19██r. Jej średnica to 2,8[cm], grubość 0,2[mm] a waga 16[g]. Na jej awersie widnieje wybity wizerunek █████████ ███████ razem z jego godnością oraz datą narodzin i śmierci. Rewers przedstawia godło ████████ ███████████████ ███████ a data wybicia wskazuje na rok 1976 1975. Obiekt zdaje się cały czas połyskiwać i błyszczeć nieważne czy jest zacieniony czy poddany działaniu światła. Nie posiada na sobie żadnych uszkodzeń, rys, plam czy wgnieceń. Nie można pozostawić na nim żadnych odcisków palców ani nawet trwale go uszkodzić.

SCP-PL-146 może, chociaż nie zawsze gdyż algorytm występowania anomalii podmiotu nie został do końca rozpoznany, rozpocząć swą manifestację. Szacuje się, że podmiot wykazuje właściwości anomalne mniej więcej co kwartał. Pierwszym zaobserwowanym etapem jest zmiana wybitej na rewersie daty, która poprzedzona widocznymi drganiami monety ulega zmianie na czas do jednej godziny (następnie powraca ona do stanu sprzed manifestacji). Drganiom monety towarzyszy zawsze nisko-tonowy dźwięk, który zauważalnie zaburza pracę urządzeń audio/wideo i trwa do czasu zainicjowania etapu drugiego lub ustępuje po upływie jednej godziny zegarowej.
Drugi etap występuje wyłącznie wtedy kiedy między obiektem a uczestnikiem eksperymentu dojdzie do kontaktu dotykowego. Moneta rozbłyska wtedy pomarańczowym światłem. Trzecim etapem jest trans, podczas którego osoba wchodząca w kontakt z SCP-PL-146 doświadcza pewnego rodzaju wizji.
Wizje dotyczą różnorodnych sytuacji w podanym podczas etapu pierwszego okresie czasu. Świadek nie jest w stanie w żaden sposób ingerować w przebieg czy czas trwania wizji. Są one niekontrolowane i nieprzewidywalne.

Procedura postępowania: Gdy SCP-PL-146 przechodzi w fazę aktywną, czujnik drgań oraz mikrofon pojemnościowy elektretowy rozpoczynają zbieranie danych i przesył informacji. W tym czasie załoga składająca się z doktora prowadzącego, agenta nadzorującego Fundacji a także członków autoryzowanego personelu strażniczego.
Ma jedną godzinę zegarową aby rozpocząć eksperyment z użyciem obiektu.
Doktor prowadzący powinien spośród pracowników klasy D wytypować jedną osobę nadającą się do przeprowadzenia testu i przy pomocy autoryzowanego personelu strażniczego jak najszybciej sprowadzić ją do miejsca docelowego.
Tymczasem agent nadzorujący, powinien jako pierwszy niezwłocznie udać się do pomieszczenia przechowawczego podmiotu i odpowiednio zabezpieczyć miejsce aby umożliwić odbycie się eksperymentu.
Pracownik klasy D przed przystąpieniem do testu musi zostać zapoznany przez doktora prowadzącego z obowiązkiem złożenia raportu słownego podczas przesłuchania, które odbędzie po ukończeniu swojego zadania. W geście agenta nadzorującego leży poinstruowanie testera o sposobie obycia się z SCP-PL-146 tuż przed rozpoczęciem testu i dopilnowanie jego stanu, aż do samego końca.
Ponownym zabezpieczeniem obiektu i pomieszczenia obowiązkowo musi zająć się agent nadzorujący.

Eksperymenty:

Raport z badań grafologicznych:

Wynik szczegółowego badania przeprowadzonego nad symbolem, który pojawił się ██ kwietnia 2014 roku na rewersie obiektu SCP-PL-146 w miejscu jego daty wybicia stwierdza następujące fakty:
- Symbole nie są frazą a słowem o nieznanym znaczeniu.
- Opierając się o źródła lingwistyczne słowo posiada korzenie sumeryjskie.
- Nie jest to żadna konkretna data czy też jej odpowiednik.
- Czas pochodzenia symboli jest niemożliwy do ustalenia.
- Najprawdopodobniej jest to imię.


Z powodu ograniczonego materiału badawczego dalsze badania nad symbolem zostają zawieszone.
- Dr ██████.

Wynik badań AF-146-1:

Agent na podstawie raportu z Eksperymentu 146-04 z polecenia dr Gawki został poddany szeregowi badań psychiatrycznych w Oddziale Medycznym Fundacji mieszczącym się w Strefie ██. Przeprowadzone czynności specjalistyczne polegały na stwierdzeniu u pacjenta wszelkich negatywnych zmian psychicznych związanych pośrednio lub bezpośrednio z manifestacją obiektu SCP-PL-146.
Wyniki badań nie wskazują na wystąpienie u pacjenta jakichkolwiek negatywnych zmian natury psychicznej. Agent jest w pełni zdrowia psychicznego, zdolny do dalszej służby i pracy dla Fundacji.
- Dr ████████.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License