Work In Progress

Preparat amnezyjny klasy C: Przeznaczony do usuwania z pamięci zaszłości, które podmiot chciałby wyprzeć z umysłu świadomego. PA-C nie usuwa z pamięci wspomnień neutralnych ani pozytywnych, ponadto jeżeli wspomnienia negatywne będą przez podmiot uważane za ważne i niemogące zostać zapomniane, oddziaływanie PA-C zostanie zneutralizowane przez podświadomość podmiotu. PA-C (w dawkach uspokajających) przepisywany jest pracownikom na stanowiskach uznawanych za "wywierające negatywny wpływ na samopoczucie". Nie zaleca się aplikować PA-C (w celu indukcji utraty pamięci) osobom spoza Fundacji SCP, które zgodnie z zasadami powinny zostać poddane wyczyszczeniu pamięci; zaleca się usuwać pamięć przy pomocy innych środków, a PA-C wykorzystywać w formie środka uspokajającego (przed podaniem obu środków należy odczekać co najmniej 15 minut). Najstarsze, usunięte przez PA-C wspomnienie miało ok. 15 dni.

Po aplikacji, podmiot będzie odczuwał potrzebę snu.

 • Do 4 [mg] — Brak oddziaływania oczekiwanego; sporadycznie może dochodzić do krótkotrwałych bólów głowy.
 • 5 [mg] — Działanie kojące i pomaga w naturalny sposób rozprawić się z negatywnymi wspomnieniami. Nie usuwa wspomnień.
 • 7 [mg] — Usuwanie wspomnień naturalnie wypieranych przez podmiot (nie starszych niż 2—3 dni). Podwyższenie poziomu kortyzolu, wzmożenie aktywności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza.
 • 10 [mg] — Usuwanie wszystkich wspomnień wypieranych przez podmiot (do 7 dni).
 • 13 [mg] — Ditto, (do 14 dni). Niezalecane, jako że dawka ta może wywołać porażenie neuronów piramidowych hipokampów.
 • 16 — 29 [mg] — Porażenie (rosnących ilości) neuronów piramidowych; trwałe uszkodzenie układu nerwowego; ryzyko śmierci.
 • 30 [mg] — Dawka śmiertelna.

Preparat amnezyjny klasy B: Środek opracowany na bazie PA-C. PA-B stosowany jest do usuwania wspomnień od 1 do 60 dni. PA-B usuwa z pamięci wszystkie wspomnienia z określonego dawką przedziału. Niechęć do zapomnienia zaszłości skutkuje neutralizacją oddziaływania preparatu w 1 na ok. 90 przypadków; oddziaływanie wówczas może doprowadzić do depresji psychogennej. Najstarsze, usunięte przez PA-B wspomnienie miało ok. 61 dni.

Po aplikacji, podmiot będzie odczuwał potrzebę snu. Odradza się w razie stwierdzonej nadwrażliwości podmiotu na benzodiazepiny, jako że włączony w skład preparatu jest bromazepam celem pobudzenia receptorów benzodiazepinowych i przyspieszenia wpływu preparatu na hipokampy. (Jeżeli konieczne jest usunięcie wspomnień u osoby nadwrażliwej na benzodiazepiny, zaleca się podanie preparatu amnezyjnego klasy A).

 • Do 2 [mg] — Oddziaływanie neutralizowane przez organizm.
 • 3 — 5 [mg] — Pobudzenie receptorów beznodiazepinowych i podwyższenie poziomu kortyzolu we krwi. Usunięcie wspomnień z 1—3 dni.
 • (Każdy kolejny miligram usuwa pamięć starszą o kolejne 3 dni).
 • 24 [mg] — Usunięcie wspomnień z 60 ostatnich dni. Może dojść do objawów ataksji na skutek dostarczenia do organizmu zbyt wysokiej dawki, a więc zatrucia bromazepamem. (W przypadku usuwania pamięci starszej niż 30 dni zaleca się w następstwie natychmiastowe podanie imidazobenzodiazepiny). Ponadto sporadycznie dochodzi do ryzyka porażenia neuronów piramidowych hipokampów.
 • 25 — 34 [mg] — Porażenie (rosnących ilości) neuronów piramidowych; trwałe uszkodzenie układu nerwowego; ryzyko śmierci.
 • 35 [mg] — Dawka śmiertelna.

Preparat amnezyjny klasy A: Środek opracowany przez niezależną jednostkę badawczą Fundacji na zlecenie O5-10 celem stworzenia silniejszego substytutu dla niebezpiecznych dla zdrowia dawek preparatu amnezyjnego klasy B na bazie nieujawnionego związku z grupy selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny. Preparat stymuluje miejsce sinawe, by wywrzeć regulowany wpływ na podwzgórze. Ze względu na konieczną doraźność środka nie można wykorzystywać go do usuwania pamięci z okresu wcześniejszego niż 30 dni. Preparat może działać pobudzająco, a jego nieefektywność dotyczy zaledwie 1 przypadku na 1500. Środek można podawać jedynie za pomocą iniekcji dożylnej.

 • Do 200 [mg] — Oddziaływanie neutralizowane przez organizm; pobudzenie organizmu.
 • 201 — 230 [mg] — Usunięcie wspomnień z 30 dni (201 [mg]). Każdy kolejny miligram usuwa pamięć starszą o 8 dni.
 • 235 [mg] — Dawka śmiertelna.

Preparat amnezyjny klasy Omega: Środek opracowany …

 • 75 [mg] — Wymazanie wszystkich wspomnień.
 • 80 [mg] — Dawka śmiertelna.

Preparat asonoryzacji

Preparat sonoryzacji

Preparat antyoptyczny

Preparat prooptyczny

Preparat antywęchowy

Preparat węchowy

Preparat antysmakowy

Preparat smakowy

Preparat antydotykowy

Preparat dotykowy

Aktywny preparat mnemoniczny

Pasywny preparat mnemoniczny

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License