Sandbox Wiktora120
ocena: 0+x

Brak zdjęcia wywołany jest pożarciem kamery. Najprawdopodobniej Podmiot przestraszył się błysku, co zaowocowało reakcją obronną.

Identyfikator podmiotu: SCP-XX

Klasa podmiotu: Keter klasy wysokiej

Specjalne Czynności Przechowawcze: Obiekty należy przechowywać w luksusowych komorach przechowawczych wytrzymujących nacisk 1000(ton) Zalecana jest wysoka wilgotność powietrza, temperatura 10-20(°C), oraz teren przypominający bagno. Istot pod żadnym pozorem nie należy dotykać, grozi to utratą kończyn, głowy, a często również korpusu. Karmienie: żadkie, czymkolwiek.

Opis: Zwierzęta są w kształcie elipsoidy, z czterema nogami o formie walca. Mogą rozciągać otwory gębowe do niemal nieograniczonych rozmiarów. Właściwościami anomalnymi są: tworzenie portali wewnątrz swojego ciała, oraz bardzo szybkie tworzenie wielkiej ilości zębów.

Dodatek: (opcjonalne opisy dodatkowe)

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License