SCP-PL-041 - Twór

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-041

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze:

PL-041 został znaleziony niedaleko [usunięto]. Jego poszukiwania zostały rozpoczęte po weryfikacji zeznań kilku świadków, którzy widzieli obiekt kilka razy na przestrzeni 70 lat. Jego identyfikacja jako przedstawiciela występujących lokalnie gatunków zwierząt okazała się niemożliwa. Jak również okres czasu, w którym spotykano go jest nieosiągalny dla większości zwierząt.
Jeden z Agentów, ████, przedstawił lokalną opowieść, ośrodku naukowym badań do celów wojskowych stworzonym przez ███████ w czasie ████████████████. Zważywszy na miejsce, gdzie SCP-041 został znaleziony jest to wysoce prawdopodobne.

[Aktualizacja]

Personel mający bezpośredni kontakt z SCP-041 ma natychmiast zgłosić się do O5-██
celem przeprowadzenia śledztwa o wydarzeniach z dn.████████.
(Pozyskano nowe dane, szczegóły niżej )
SCP-041B PL jest to twór eksperymentów operacji GROSS, WOLFJUDE. Celem ich prowadzenia były krzyżówki ludzi i zwierząt. Dokonywano ich w czasie ████████████████ na terenie GG. (Co do lokalizacji ośrodka badań patrz koniec raportu)
Wg opisu Heinza ███████ Obiekt powstał wskutek zapłodnienia jednej z więźniarek sztucznym DNA zsyntezowanym ze zwierząt, był on tresowany jako pies bojowy na potrzeby służb specjalnych, ale barierą była jego inteligencja. Często odmawiał tresury, za co stosowano kary fizyczne. Obiekt wydostał się samodzielnie z terenu badań w wieku 3 lat. Dokładny wiek obiektu szacuje się więc na ██ lat. Dalsze postępowanie wobec obiektu utajnione. Tylko do wglądu Rady.

Opis:

SCP-041 jest to niezidentyfikowany twór wysokości 1.02m. Nosi cechy humanoida, jednak brak odznaczającej się głowy. Oczy koloru czerwonego umieszczone w górnej części ciała obiektu, w ciemności mają właściwości luminescencyjne. Sierść czarna, długa, okrywająca całe ciało. Kończyny podobne do ludzkich, anomalią są natomiast zwierzęce pazury. Oddech głośny, równomierny. Nie przeprowadzono jeszcze dokładnych badań. Według informacji agenta terenowego, SCP-041 może być odpowiedzialny za kilka zaginięć. Zauważono dziwne zachowanie zwierząt przy ekspozycji na wzrok obiektu (psy tropiące po nawiązaniu kontaktu z SCP-041 zaczęły wykazywać oznaki paranoicznego strachu).
Obiekt nie wykazuje wrogości wobec otoczenia. Procedura pozyskania przebiegła bez problemu. (Wrogi w stosunku do określonych jednostek)
Protokół z pozyskania został zniszczony, cywile naprowadzający agenta na trop zostali ██████████████.

[Aktualizacja]

Zarządza się kwarantannę obiektu po wyd. z dn. ██████████████. Straty wśród personelu klasy D - 90%. Wstępne raporty donoszą o 1 ocalałym. Opis wydarzenia załączam do akt.

Raport sytuacyjny dot. SCP-041PL

Personel klasy D zostaje sprowadzony na 13 h przed ekspozycją. Procedury przejęcia poprawne. Wszyscy z nich to członkowie grupy neonazistowskiej (kara śmierci za ████████████████ odroczona na mocy protokołu ████████). Eskorta doprowadzająca dwóch mężczyzn kat. D: lat 22 i 21 celem badań nad SCP-███ zeznała, że podczas ich konwojowania, D-███ i D-███, skandowali nazistowskie okrzyki. Czas ten pokrywa się z pierwszymi zmianami w zachowaniu SCP-041 (taśmy nr. ████████). O godzinie ██:██ obiekt wykazuje jawną agresję. Grupa 7██ dostaje zadanie podania zastrzyku z pentobarbitalu metodą pneumatyczną. SP-041 nie wykazuje podatności na środek usypiający. Samo działanie Grupy 7██ jest odebrane jako atak. Obiekt wyważa metalowe drzwi celi jednym uderzeniem łap. Dwoje agentów w stanie krytycznym. Troje z powierzchownymi ranami. Dotarcie do eskorty i obu D zajmuje 13s. Odległość pokonana to 1200m. Po eliminacji obu mężczyzn i obezwładnieniu eskorty następuje szybkie przemieszczenie do pomieszczeń personelu D- sugeruje znajomość budynku. Obiekt po dostaniu się do izolatek rozpoczął eksterminację personelu lasy D, nie atakując jednak
D-███. Wg. jego zeznań, SCP-041 miało wtedy „krzyczeć” głosem dziecka. Treść owych odgłosów nie jest znana.
Po zapoznaniu się z aktami ocalałego D, O5-██ nakazał by zmienić status D-██ na cywil, podać środek amnezyjny i odstawić do ██████████████.
SCP-041 po wydarzeniu pozostaje w izolatce wraz z ciałem D██████. Decyzją Administratora O5-██ zostaje nałożona kwarantanna.

UWAGA ZMIANA STATUSU BADAŃ

Administrator O5-██ zezwolił na wniosek przez prof. ██████ ████████ prowadzenie dalszych badań nad SCP-041PL. Po przeniesieniu do monitorowanego pomieszczenia o wzmocnionych ścianach żelbetowych o grubości 3,5m z przegrodą wykonaną z wolframu o grubości 30mm. Cela ma wymiary 4.5x5x2m i posiada potrójną śluzę. Przeniesienie odbyło się w asyście grupy pozyskującej. Obiekt zachowywał się neutralnie.
Bodźce jakie stosowano podczas badań podzielono na nie imitujące zagrożenia i stesogenne. Jedynie bezpośredni atak na fizyczny na Obiekt wywołuje odruchy obronne- jednak Obiekt nie eliminuje napastnika, atakując obezwładnia go i wyklucza ze starcia. Na próby niestresujące Obiekt nie wykazuje reakcji. Jednak unika kontaktu fizycznego i daje się słyszeć odgłos kwilenia (pokrywa się z zeznaniami D███). Spędzenie doby w celi Obiektu przez personel klasy D, poinstruowany by nie wchodził w interakcję z obiektem, nie wywołało u SCP żadnych zachowań agresywnych. Podchodził on do D i przyglądał im się.
Sprawę wyjaśnienia zajść z ekspozycji obiektu dnia ██.██.████ dodano na wniosek badających czynnik związany z nazistami. Reakcja na personel klasy D była różna dla wszystkich 3 prób:
1. Personel klasy D (2 osoby) poproszono o wyuczenie się przygotowanej wcześniej rozmowy i odegranie krótkiej inscenizacji w obecności SCP 041. (Zapis rozmów jest dostępny w Stenogramie 1)
2. Personel klasy D (2 osoby) ubrano w repliki Mundurów SS. Po czym umieszczono ich w celi SCP. (Stenogram 2)
3. Po sugestii związanej z pochodzeniem Obiektu personel klasy D po wręczeniu ubiorów miał zainscenizować scenkę Nazisty i Więźnia. (Stenogram 3)
Reakcja na personel D w pierwszym badaniu: Brak zainteresowania wobec badających, Obiekt zachowywał dystans od personelu D i nie wykazywał żadnych oznak agresji. Możliwe, że tylko specyficzny czynnik jak wywołuję ekspozycję.
Reakcja na personel D w drugim wypadku: Obiekt zaatakował doprowadzając ich do zgonu, po czym próbował sforsować śluzy. Kiedy nie udało mu się ich sforsować zaczął przebijać się przez ścianę. Po dojściu do warstwy wolframu dało się widzieć iskrzenie przy uderzeniach szponami (Taśma ██). Po 7 minutach 25 sekundach od ekspozycji Obiekt zaprzestał prób ucieczki.
W trzecim przypadku w celi umieszczono najpierw Więźnia, po 30 minutach doprowadzono Oficera. (Ze względów na charakter badania, członkowie personelu D nie mieli wcześniej kontaktu ze sobą.) Szczegóły w stenogramie 3.

Stenogram 1.

Utajniono. Procedura 87

Stenogram 2.

Utajniono. Porcedura 87

Stenogram 3.

Badający: ████████████ (B)
Personel klasy E: D32X21- Więzień (W)
D39X79- Oficer SS (O)

Interwał 1- Inicjacja

B: - Opisz sytuację.
W: - Gapi się na mnie. Co to █████ jest? W █████ mnie robicie? (słychać zdenerwowanie)
B: - Proszę się uspokoić. Utrzymuje kontakt wzrokowy? Czy wykonuje jakieś ruchy?
W: - Nie, stoi i dyszy jak lew. Ale nie porusza się.’
B: - Niech pan spróbuje nawiązać rozmowę.
W: - Jak? Mam zapytać, czy chce mnie zjeść?(głos wyraźnie zdenerwowany)
B: - Niech pan pozostaje w miejscu i zapyta kim jest.
W: - Kim jesteś?
(obiekt poruszył się, usłyszano wysoki dźwięk podobny do miauknięcia)
W: - To brzmi jak dziecko. Jak małe dziecko, ma co najwyżej 6 lat.
B: - Jesteś pewien?
W: - Tak, przed wyrokiem byłem pediatrą. Potrafię rozpoznać takie kwilenie, dzieci je wydają kiedy się boją. To człowiek?
B: - Kontynuuj proszę nawiązanie kontaktu
W: - Jak?
B: - Niech pan zapyta o coś. Sądzimy, że rozumie pewien zasób słów.
W: - Nie bój się, nie zrobię Ci krzywdy. -(W .kuca tak by zrównać się z Obiektem, ten zaś przesuwa się naprzód tak, że odległość zmniejsza się od 2 metrów)- Spokojnie nie jestem wrogiem.
(Obiekt wykazuje zainteresowanie W. Nie jest agresywny, ale trzyma dystans. Dalsze próby nawiązania kontaktu nie przynoszą skutku.)

Interwał 2 – Iniekcja

(Na polecenie Badającego zostaje doprowadzony Oficer SS. Poinstruowano go o konieczności użycia odpowiednich zwrotów oraz o tym, że ma on użyć przemocy wobec Więźnia, jednak nie wykazywać agresji wobec Obiektu )
B: - Proszę zacząć.
(Oficer wchodzi do celi, Obiekt przemieszcza się do jednego z rogów pomieszczenia. O. wyciąga pałkę policyjną. Atakuje więźnia z jak również wykrzykuje wskazane mu słowa. Reakcja Obiektu następuje po kilku sekundach. SCP-041PL atakuje Oficera. Jest na tyle szybki, że kamera nie wychwytuje konkretnych ruchów. Po 3 sekundach ciało Oficera jest rozczłonkowane. Po unieszkodliwieniu zagrożenia SCP-041PL zwraca się w stronę Więźnia. Zapis wydanych dźwięków jest na taśmie ███ )
Dostarczyć natychmiast do analizy!

ANALIZA NAGRANIA ███

Po oczyszczeniu dźwięków z szumów tła daje się słyszeć wyraźną mowę- ton głosu wysoki, podobny ludzkiemu dziecku w wieku około lat 6. Składnia i akcent odpowiada językowi Jidysz. Oddano do tłumaczenia.

TŁUMACZENIE

(Tłumaczenie dosłowne zwrotów użytych przez SCP-041PL)
- Zostaw go psie. Już dość mnie niszczyłeś. (po przerwie do W.) – Oni nadal są? Nadal nas biorą? Widziałeś gdzieś moją siostrę?
Koniec nagrania.

RAPORT O ZMIANIE KASYTFIKACJI DOCHODZENIA.

Posiedzenie rady O5 po weryfikacji nowego raportu agenta terenowego i otrzymaniu niezbędnych wyciągów z Archiwum postanawia:
Obiekt zwany dalej SCP-041PL nadano status Keter.
Odtajnia się następujące dokumenty archiwalne na cele badań:
- Raport Operacji GROSS
- Raport Operacji WOLFJUDE.

LOKALIZACJA POCHODZENIA OBIEKTU

Główny ośrodek badań – nazwa kodowa Rattenhauf- zlokalizowany o ██km od miejsca przejęcia SCP-041. Trwa śledztwo w/s podobnych do SCP-041PL. Wysłano ekipy terenowe celem odnalezienia i eksploracji ośrodka. Penetracja placówki przy eskorcie 40 członków oddziału szturmowego. Zezwolono na ciężką broń. W razie niepowodzenia misji i możliwej ucieczki podobnych SCP tworów wydano zgodę na użycie wsparcia AAN-227 Globalfury (projekt stealth w oparciu o technologię SCP-████). Użycie pokładowych dział 230mm, 150mm i 30mm GAU-10AT dozwolone. Pełna autoryzacja użycia amunicji HEAT i APFSDS z rdzeniem uranowym. W razie braku efektywności tych działań wdrożyć procedurę N-██ (Maksymalna moc do 10kT). Bez względu na straty ludzkie, nie można dopuścić by podobni SCP wydostali się na wolność. Agent ████ przedstawił raport sporządzony na podstawie archiwów. Zawarto w nim informację, że SCP-041PL jest obiektem o największej stabilności i najmniejszej sile z tworów Rattenhauf. Wyraził też obawy, że na przestrzeni lat podobni SCP-041PL mogli się sami wydostać. Rada O5 nadała tek akcji kod Czerwony.
Rozpoczęto operację o kryptonimie Ostatni Świt.

Koniec Posiedzenia

Notatka służbowa

W ramach operacji Ostatni Świt nakazuje się również pozyskanie rzekomej siostry PL-041.
Dalsze informacje w aktach operacji.
Sprawa SCP-PL-041 zostaje zamknięta.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License