niedobry sandbox
SCP-536
SCP-536

Identyfikator podmiotu: SCP-536

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze:

SCP-536 jest przechowywany wg standardowych procedur Fundacji. SCP-536 nie może być podłączany do źródeł zasilania poza czasem przeprowadzania autoryzowanych testów. Członkowie personelu chcący uczestniczyć w badaniach dotyczących SCP-536 muszą wystosować oficjalne podanie do Dra ████ pod którego nadzorem przeprowadzane są wszystkie testy.

?Grawimetryczne, elektormagnetyczne i radiacyjne czujniki zostaną umieszczone na powierzchni SCP-563 w metrowych odstępach. W przypadku gdy którykolwiek czujnik wskaże odchylenia od normy SCP-563 będzie natychmiastowo wyłączony i odłączony od źródła zasilania.

Personel jest upominany o częste sprawdzanie obliczeń przed włączeniem SCP-563.

Opis: SCP-563 jest komorą o wymiarach ██ na █ na ██ metrów, z 50 centymetrowym kwadratowym oknem umożliwiającym obserwowanie wnętrza, sześcioma panelami kontrolnymi, każdy z własnym wskaźnikiem, drzwiami zamykanymi przy pomocy zamka elektromagnetycznego. Wejście nie może być zamknięty bądź otwarte od wewnątrz, a panele kontrolne i wskaźniki nie są aktywne dopóki wejście nie zostanie zamknięte. Okno jest nieprzepuszczalne dla elektronów, cząsteczek jądrowych, [EDYTOWANO] i fotonów o energii powyżej 1 keV.

Każdy z paneli SCP-536 odpowiada za zmianę wartości jednej z podstawowych stałych fizycznych wewnątrz komory. Panele kontrolują: prędkość światła - c, stałą grawitacyjną - G, stałą Plancka - h, ładunek elektryczny elementarny - e, oraz dwie stałe oznaczone literami greckiego alfabetu lambda i theta. (Notatka: Po testach badacze z Fundacji doszli do wniosku, że dwie ostatnie stałe odpowiadają stałym sprzężeniom dla oddziaływania jądrowego słabego i silnego. Patrz: dzienniki badawcze SPC-536-██ i ██.) Wszystkie stałe są mierzone i wyświetlane w jednostkach SI na odpowiadających im wskaźnikom, za wyjątkiem wartości lambda i theta, które nie posiadają jednostek.

Poza oknem SCP-536 jest całkowicie nieprzepuszczalne dla promieniowania elektromagnetycznego i cząsteczek subatomowych. Podczas testów nie zaobserwowano żadnych fizycznych odchyleń poza komorą.

Protokół pozyskania: SCP-536 zostało pozyskane z Uniwersytetu ██████ z wydziału fizyki, gdzie było zamontowane w laboratoriach badawczych prof. ████. Po zidentyfikowaniu jako obiekt SCP kilku agentów zostało tam wysłanych wraz z zespołem pracowników ochrony poziomu 3.

Przed pozyskaniem prof. ████ został, bądź ostrzeżony o działaniach Fundacji, bądź rozpoznał agentów Fundacji. Używając urządzenia agent ███ opisany jako [EDYTOWANO], profesor [USUNIĘTO]. Zginął on w eksplozji która po tym nastąpiła. Wszystkie zapiski i wzmianki dotyczące SCP-536 zostały zniszczone przed przybyciem personelu Fundacji.

Szczegółowa analiza rzeczy osobistych prof. ████ ujawniła jego prawdopodobne powiązania z kilkoma antyfundacyjnymi grupami, w tym [USUNIĘTO]. Jak na razie nie wiadomo, czy SCP-536 było wyprodukowane przez którąś z tych grup, czy ma pochodzenie pozaziemskie, nadprzyrodzone lub pozawymiarowe.

Protokół testów:


Protokół testu SCP-536-█:
0:30:34 Doktorzy ████ i ███ wchodzą do pokoju testowego z SCP-536.
0:30:50 Dr ███ wchodzi do SCP-536.
0:30:56 Wejście SCP-536 zostaje zamknięte i zabezpieczone.
0:31:10 Dr ███ poleca doktorowi ████ zmniejszyć stałą grawitacyjną o 1/2. Dr ████ wykonuje polecenie.
0:31:15 - 0:31:58 Dr ███ skacze po wnętrzu SCP-536 w warunkach zmniejszonej grawitacji.
0:32:10 Dr ████ jest poinstruowany do przywrócenia pierwotnej wartości stałej grawitacyjnej.
0:32:50 Dr ███ poleca doktorowi ████ zmniejszyć prędkość światła to wartości ok. 100 metrów na sekundę. Dr ████ wykonuje polecenie.
0:32:55 Gdy prędkość światła zaczyna się zmniejszać, dr ███ zmniejsza się do rozmiarów ok. 25 centymetrów (10 cali). Dr ████ przywraca pierwotną prędkość światła. Dr ███ powraca do swych naturalnych rozmiarów.
Nota: Promień atomu Bohra jest wielkością która opisuje promień orbit elektronów wokół jądra atomowego. Jest odwrotnie proporcjonalny zarówno do prędkości światła jak i ładunku elektronu.
0:33:10 Dr ███ przypomina doktorowi ████ aby obliczył zmniejszenie promienia atomu Bohra poprzez zmniejszenie elementarnego ładunku elektrycznego. Dr ████ przeprowadza niezbędne obliczenia i wykonuje polecenie.
0:34:02 Dr ███ zaczyna mówić nienormalnie spowolnionym głosem, oznajmia, że "czuje się dziwnie".
Nota: Zmniejszenie prędkości światła będzie skutkowało spowolnieniem procesów elektrochemicznych w mózgu. Będzie to prawdopodobnie skutkowało nieprawidłową pracą mózgu i całkiem prawdopodobnie zaburzonym osądem.
0:34:43 Dr ███ poleca doktorowi ████ zmniejszyć prędkość światła "najniżej jak tylko panel kontrolny pozwala". Po krótkim zawahaniu się dr ████ wykonuje polecenie.
0:34:45 Prędkość światła wewnątrz komory spada poniżej ████ metrów na sekundę. Dr ███ nagle zaczyna krzyczeć. Krzyk powoli cichnie, aż staje się niesłyszalny. Kamera skierowana na okno komory rejestruje jak ciało doktora ███ wykrzywia się i powoli zapada w czarną dziurę.
0:37:04 Pod nadzorem dra █████ prędkość światła powoli zwiększa się aż do jej normalnej wartości. Promieniowanie wyemitowane przez czarną dziurę odpowiada wartościom wynikającym z promieniowania Hawkinga. Całość promieniowania jonizującego jest absorbowana przez ściany kabiny. Dr ████ został odsunięty od aktywnej służby i skierowany na fundacyjny dział badań psychologicznych na terapię behawioralną.Testing Log SCP-536-█:
3:22:59 Subject D-1123 is placed inside SCP-536 with a baseball, a meterstick, and a clock. Dr. ███ instructs the on-site technician to steadily lower the speed of light by one order of magnitude every two minutes.
3:23:00 - 3:34:00 No abnormal physical behavior observed.
3:34:34 Subject D-1123's speech becomes noticeably slowed. Subject begins giggling.
3:35:50 Subject is instructed to throw the baseball at the opposite wall. Subject reports intense pain in hand after the throw. Subject refuses to throw meterstick or clock. Subsequent analysis of video indicates both Lorentz contraction and redshift of light on the baseball, and on the subject's hand.
3:37:10 Subject reports feelings of lightheadedness, and falls over.
3:37:31 Speed of light returned to normal. SCP-536 opened. Subject D-1123 found dead of stroke.
Memo: It is likely that the Subject's stroke was a result of a combination of mass increase and Lorentz contraction of the blood reaching her brain. Arterial blood was being pushed through the body at close to light speed, and the physical effects of that are probably very unhealthy, even in cases that don't cause immediate death.Testing Log SCP-536-██:
1:22:21 Subject D-22413 placed in SCP-536.
1:22:45 Lambda dial decreased by an order of magnitude. No observable effects.
1:23:00 - 1:45:00 Lambda dial continuously decreased at a rate of one order of magnitude every two minutes. No observable effects.
1:45:23 Lambda returned to normal levels.
1:46:00 - 1:58:00 Lambda increased by one order of magnitude every minute.
1:53:32 Subject D-22413 reports feeling nauseous.
1:55:22 Subject vomits.
1:57:56 Maximum setting for lambda reached. Subject is alive and conscious. Lambda lowered to original levels.
1:59:21 D-22413 removed from SCP-536. Subject displays signs of acute radiation poisoning, although no unusually high levels of radioactivity are recorded outside the chamber. Later analysis of D-22413's body reveals approximately zero Carbon-14. The amount of radiation damage to the Subject's cells is consistent with the expected damage if all Carbon-14 in a human body simultaneously decayed.
Memo: The connection of lambda to radioactive decay, and the dimensionless nature of the constant, leads me to believe that it is the coupling constant for the Weak interaction. I think it likely that the remaining unknown is the corresponding constant for the Strong interaction - Dr. ███Testing Log SCP-536-██:
1:11:45 Subject D-6263 placed in SCP-536.
1:12:00 - 1:34:00 Theta dial increased continuously by an order of magnitude every two minutes. No observable effects.
1:34:32 Theta dial returned to normal value.
1:34:43 Theta dial decreased by an order of magnitude. Subject D-6263 violently disintegrates.
1:35:11 Theta dial returned to normal value. Teams in Hazardous Environment suits open the chamber door. Hydrogen gas and high levels of neutron radiation are detected.


Memo: In spite of the freedom afforded by being able to freely manipulate the laws of physics, it is important to recognize the many ways in which manipulations of these laws are deadly to human life, or nuclear matter in general. If you like having a body made out of atoms, I recommend the strongest caution in dealing with SCP-536. -Dr. ████

[[/tab]]
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License