rój

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-16

Klasa podmiotu Bezpieczny Euclid

29arxgn.jpg

Kilka instancji SCP-PL-16.

Specjalne Czynności Przechowawcze : Wszystkie instancje podmiotu mają się znajdować w komorze z betonu o wymiarach 5X5X5 m pokrytej od wewnątrz powłoką ze stopów ceramicznych. Zgode na badania podmiotu musi wydać pracownik z upoważnieniem poziomu 3 lub wyższym. Na czas transportu podmiot musi być przechowywany w strzyni o takiej samej budowie jak cela przechowawcza.
Nie auroryzowanie wniesienie do przechowalni metalu w jakiejkolwiek postaci będzie skutkowało konsekwencjami dyscyplinarnymi.

Opis : Podmiot jest zbiorem robotów w kształcie kuli o średnicy 1cm o masie 50g każdy. Pojedyńcze roboty nie przejawiają świadomości lecz po przekroczeniu masy 5kg stają się świadome ich inteligencja rośnie dalej wraz ze wzrostem łącznej masy robotów.

Roboty mogą się replikować za pomocą metali w każdej formie za wyjątkiem pierwiastków promieniotwórczych. Niekture materiały są bardziej wydajne od innych szczegóły w logu ekspermentu 16-06.
Mogą także asymilować materiały z istot żywych.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License