James' sandbox

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-119-J

Klasa podmiotu: Sejf

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-PL-119-J jest do bycia przechowywanym w

Opis: SCP-PL-119-J jest to każdy źle przetłumaczony podmiot, mający w posiadaniu wiele błędów lub przełożeń literalnych. Na jego instancję składają się: hełm protektywny, ubranie posiadające łzy i mające 1,5 metra w kłębie,

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-007

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze:

Opis:


Opowieści
James' Translation Zone
Archiwum
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License