Burto
ocena: 0+x
dVUci97.png

SCP-PL-058 w spoczynku

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-058

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze:
SCP-PL-058 zamknięty jest w dźwiękoszczelnej przechowalni o wymiarach 5 [m] x 3 [m] x 3 [m] z 1 drzwiami wyjściowymi na zamek elektroniczny, 1 drzwiami wyjściowymi na zamek mechaniczny oraz 1 drzwiami prowadzącymi do przechowalni SCP-PL-058-1 na zamek elektroniczny, wszystkie drzwi powinny być stale zamknięte, chyba że personel poziomu 1 lub wyżej ma zamiar wejść lub wyjść z przechowalni.
Urządzenia po prawej i lewej stronie SCP-PL-058 to [EDYTOWANO].
SCP-PL-058-1 znajduje się w przechowalni o wymiarach 3 [m] x 3 [m] x 4 [m] z 1 drzwiami z zamkiem elektronicznym prowadzącymi do przechowalni z SCP-PL-058. Temperatura w pomieszczeniu powinna wynosić 280 [K] (około 2°C).

Opis:
SCP-PL-058 jest humanoidem bez głowy o wzroście 1,60 [m] oraz jasnej karnacji. Do szyi obiektu prowadzą kable typu DIN-6 podtrzymywane przez stalową konstrukcję połączone z SCP-PL-058-1.

C6uL2RH.jpg

Dr.███████ oraz jego asystent Greg przy SCP-PL-058-1.

W czasie spoczynku siedzi spokojnie trzymając ręce na udach. Trwa on dopóki inny humanoid nie wejdzie do przechowalni SCP-PL-058 i kończy się od 300 [s] do 600 [s] (od 5 [min] do 10 [min]) po jego wyjściu.
Stan aktywny polega na wpadaniu w "panikę" obiektu który w tym czasie próbuje odłączyć od siebie kable (co nigdy się mu nie udaje) i wydaje dźwięk przez głośniki podłączone do SCP-PL-058-1 który paraliżuje wszystkich którzy go słyszą.
Próba odłączenia któregoś z fabrycznie podłączonych elementów, modyfikacji ustawień lub odłączenie od prądu powoduje rozpoczęcie odliczania do detonacji (zob. Dodatek 1A).
SCP-PL-058-1 nie akceptuje prądu z generatorów - włącza odliczanie do detonacji (zob. Log 1).

Aktualizacja 1:
Po incydencie 1A do przechowalni SCP-PL-058 muszą prowadzić co najmniej 1 drzwi z zamkiem mechanicznym. Po użyciu drzwi z zamkiem mechanicznym w całym sektorze zostają automatycznie wyłączone wszystkie urządzenia audio.

Dodatek 1A - Fragment instrukcji SCP-058-1:
"W przypadku próby nieautoryzowanych zmian kluczowych elementów komputera ██████ zdetonowany zostanie ładunek AN602 w ciągu 2 minut i czas ten będzie maleć o 50 milisekund co każde 1000 milisekund."

Dodatek 1B - Fragment instrukcji SCP-058-1:
"W przypadku odłączenia ciała ████████ od pompy ████████ lub ██████ kontrolnego zdetonowany zostanie ładunek AN602 w ciągu 10 sekund. Jeżeli ciało […] wyśle sygnał bólu należy sprawić by przestało czuć ból - w przeciwnym wypadku zostanie zdetonowany ładunek AN602 w ciągu 1 minuty 50 sekund."

Z języka angielskiego, instrukcję przetłumaczył Dr.██████

Log 1 z eksperymentu nr █-█1

Tester: Dr.█████
Procedura: Próba podłączenia SCP-058-1 do generatorów awaryjnych z powodu zaplanowanych przerw w dostawie prądu w sektorze [EDYTOWANO].
Rezultat: Mimo poprawnego podłączenia obiekt ustawił licznik na 2 minuty co wymusiło przerwanie eksperymentu i odłączenie urządzenia od generatorów.
Wniosek: Maszyna potrzebuje stałego zasilania. Nie wiadomo czy brak akceptacji prądu z generatorów jest działaniem celowym twórcy czy też nie.

Log 1 z incydentu nr 1A: Oczekuje na odtajnienie

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License