62

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-62

Klasa podmiotu:EuclidKeter

Specjalne Czynności Przechowawcze: W przypadku naruszenia przechowalni pomieszczenie powinno zostać natychmiast wysterylizowane.
UWAGA
SCP-PL-62 umieszczony jest w szczelnym tytanowym sejfie (projekt w załączniku OX-9) wyposażony w pojedynczą lampę imitującą światło słoneczne oraz dyszę do podawania pokarmu. Temperatura wewnątrz musi być utrzymywana w stałym przedziale między 5 a 30 stopni Celsjusza.
Dostęp do obiektu może zostać przyznany pracownikom o poziomach uprawnień 3 i wyższym, jedynie za zgodą co najmniej dwóch członków O5. Dopuszcza się interakcję SCP-PL-62 z pracownikami klasy D po spełnieniu warunków z załącznika OX-9.

UWAGA;
W związku z incydentem SCP-PL-62-AD testy na pracownikach klasy D zostają zawieszone do odwołania. Niezastosowanie się do powyższych wytycznych spowoduje natychmiastowe wypowiedzenie kontraktu oraz najwyższym wymiarem kary.

Pojemnik ustawiono w sterylnym pomieszczeniu o wymiarach 3x3x3m. Pokój wyposażony jest w pojedynczą kamerę wysokiej rozdzielczości. Temperatura zewnętrznej przechowali utrzymywana jest na stałym poziomie -20 stopni Cepsjusza. W przypadku stwierdzenia naruszenia wewnętrznej przechowalni lub obecności osoby nieprzewidzianej w rejestrze pracownik ochrony ma obowiązek natychmiastowego wszczęcia procedury sterylizacji. Personel ochrony ma możliwość podniesienia temperatury w zewnętrznej przechowalni do #### w czasie ###.
Po incydencie SCP-PL-62-AD rozszerzono procedurę oczyszczania do całego terenu ośrodka włączając personel. Niniejszym procedury ewakuacyjne dla ośrodka w [UTAJNIONO] zostają zamrożone do odwołania.

Opis:

Faza 1:
Przebieg ostry: Swędzenie i pieczenie zaatakowanego miejsca. U testerów zaobserwowano narastające zielonkawe przebarwienie skóry o szerokości około dwóch centymetrów. Większość badanych odczuwa na tym etapie wzmożone pragnienie.
Czas trwania etapu: około 5 h
Przebieg przewlekły: Po przeniknięciu do płuc nosiciela SCP-PL-62 nie wywołuje żadnych objawów.
Czas trwania etapu; około 1h

Faza 2;
Przebieg ostry: Pojawienie się charakterystycznych zielonych guzków na całej powierzchni ciała ofiary połączone z zanikiem czucia w zewnętrznych warstwach skóry. 100% testerów odczuwa wzmożone pragnienie wraz ze znacznym wzrostem temperatury ciała (około 40'C)
Czas trwania etapu: około 12 h
Przebieg przewlekły: Ofiara zaczyna odczuwać objawy przeziębienia, przede wszystkim gwałtowny kaszel. Na tym etapie SCP-PL-62 jest najbardziej zaraźliwy.
Czas trwania etapu; około 7 dni

Faza 3;
Przebieg ostry: Obiekt traci zdolność do poruszania się i odczuwania bodźców. Wokół miejsca kontaktu można zaobserwować postępującą martwicę tkanek. Badanie wyciętego fragmentu tkanki ujawniło obecność pewnego rodzaju grzybni. Poziom świadomości testerów na tym etapie jest niepewny.
Czas trwania etapu: około 8 h
Przebieg przewlekły: Ofiara skarży się na postępujące trudności z oddychaniem oraz nasilający się kaszel.
Czas trwania etapu; około 7 dni
Dodatek:

Incydent SCP-PL-62-AD

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License